Bachelor – wikipédia vends bitcoins instantanément

Le baccalauréat est un terme employé par l’auteur de l’ouvrage intitulé Latijnse woord baccalarius (9e eeuw). De betekenis hiervan était destijds " iemand van nobele de gegoede afkomst met een sociale de maatschappelijke statut die niet al te hoog est maar ook niet de allerlaagste". Aangezien dit vaak jonge mensen betrof verbreidde de betekenis van het woord zich ook uit naar een " ongetrouwde man" de " vrouw". De universiteiten gaven het Latijnse woord een eigen betekenis. Zo était dans le 13e eeuw voor het eerst de laagste universitaire graad aangeduid met de term baccalaureatus. Waarschijnlijk est deze term een ​​samenvoeging de Latijnse termen ‘baccalarius’ en ‘laureatus’ (wat gelauwerde betekent).


Dans het Engels maakte hommes hier weer bachelor van. En tegenstelling tot de Engelstalige landen était de Graad en Nederland (en Vlaanderen) geheel in onbruik geraakt. Dans les Pays-Bas en Vlaanderen, il est possible de trouver des candidats à l’université (2 sur 3 jaar studie). Na 1980 est mort en Nederland vervangen dans la propedeuse (1e jaar), terwijl in Vlaanderen de naam "kandidaturen" (2 sur 3 jaar) bleef bestaan.

Vóór de factoring van de bachelor-masterstructurer (BaMa) kende men en Nederland na een afgeronde vierjarige hbo-studie ook de titel van baccalaureus (bc) et commencer début juillet 1970 dans het universitair onderwijs bij bepaalde vijfjarige études die men (verkort) na 4 jaar afsloot rencontre een zogeheten baccalaureaats-examen (bacc).

En 1999 werd de Bolognaverklaring ondertekend. Deze verklaring avait d’intentie een Europese hogeronderwijsruimte te creëren. De praktische uitkomst hiervan était de geleidelijke invoering van de BaMa en Nederland en Vlaanderen. Op die manier tracht men de verschillende hogeronderwijsopleidingen in de deelnemende Europese landen op elkaar af te stemmen. Als gevolg van de BaMa est de graad "bachelier" terug helemaal weer.

En Vlaanderen heeft de overhe strikt vastgelegd welke instellingen welke onderwijsbevoegdheid hebben. Bovendien mogen instellingen deze opleidingen enkel blijven aanbieden indien zij op regelmatige tijdstippen een kwaliteitsevaluatie ondergaan en dan een accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie verkrijgen. Accreditatie resulteert in registratie van de opleiding in het Hogeronderwijsregister. Alleen de Bacheloropleidingen die voorkomen dans het Hogeronderwijsregister worden erkend porte de Vlaamse overheid en mogen de graad de bachelor afleveren.

Een academische bachelor wordt en Nederland een wo-bachelor fr en Vlaanderen een academisch gerichte d’academische bachelor genoemd. De studyinguur van zo’n académique bacheloropleiding est en Nederland en Vlaanderen 180 studiepunten de drie jaar. Na afronding van deze bacheloropleiding hommes volts dans de regel een (academische) masteropleiding.

Een professionele bachelor wordt en Nederland een hbo-bachelor en en vlaanderen een professioneel gerichte de baccalauréat professionnel (vroeger: regent) génoemd. De studyuur in Nederland Houdt dans le principe 240 studiepunten de vier jaar dans, hoewel er via dispensaties dans sommige gevallen studyuurverkorting van 60 studiepunten de één jaar wordt aangeboden. In dit laatste geval heeft de étudiant bijvoorbeeld reeds een vwo-diplôme, mbo-diplôme, veel werkervaring de combinerert hij de studie met zijn werk. De studyuur in Vlaanderen houdt dans le principe 180 studiepunten de drie jaar in.

Dit zijn de reguliere en wetenschappelijk georiënteerde bacheloropleidingen aan de universiteiten fr, in associatie met een universiteit, aan de hogescholen in Vlaanderen. De l’étudiant krijgt er een brede académique basisopleiding, rencontré aussi bedoeling zich voor te bereiden op de te vervolgen en aansluitende academische masteropleiding.

Dans le cas des Pays-Bas, les noms de tous les membres de la même catégorie, hbo-diploma de, eventueel met toegangseisen, een hbo-propedeuse [1] toegelaten tot het volgen van een académique bacheloropleiding. En Vlaanderen est iedereen die houder est van een diplôme secundair onderwijs vrij om aan een académique bacheloropleiding te beginnen.

Ter verduidelijking, en onderscheid te kunnen maken met de baccalauréat professionnel, worden er bij académiques bachelors de internationaal herkenbare specificaties des Arts, des Sciences et des Lois gebruikt. Volgens zowel de Nederlandse als vlaamse wetgeving is het gebruik van deze specificaties achter de graden alleen voorbehouden aan universiteiten. En Vlaanderen bepaalt het Besluit van de Vlaamse Regering du 8 juillet 2011 welke academische bachelors van deze specificaties gebruik mogen maken.

De professionele bachelor est een volledig afgeronde beroepsgerichte opleiding a également rencontré bedoeling uit te stromen naar de arbeidsmarkt. Wel kan men nog één jaar (60 studiepunten) en célibataire na célibataire volgen voor een bijkomende vorming of specialisatie. De professionele bacheloropleidingen worden aangeboden porte hogescholen.

• Dans Vlaanderen duurt een Bachelor meestal drie jaar, (180 studiepunten). De bachelor en de verpleegkunde duurt vanaf het schooljaar 2016-2017 bijvoorbeeld 4 jaar de 240 studiepunten. Het secundair onderwijs dans Vlaanderen duurt immers zes jaar: aso, tso, kso de zeven jaar voor het bso.

En tegenstelling tot de academische bachelors heeft de Vlaamse overheid het hier echter niet nodig geacht om Achter professionele bachelorgraden eveneens Engelstalige specificaties toe te voegen. Als "Spécificité" wordt achter deze graad simpelweg de Nederlandstalige naam van een opleiding de specialisme toegevoegd (bijvoorbeeld bachelier en het onderwijs, bachelier en het bedrijfsmanagement, bachelier en elektromechanica etc.). Binnen deze opleiding kan de l’école nog différencier naar afstudeerrichting, maar dit est niet officieel, en wordt niet op het diplôme vermeld.

Dans les Pays-Bas worden achter professionnel bachelorgraden wél Engelstalige specificaties toegevoegd, dit om de herkenbaarheid van een Nederlandse baccalauréat professionnel dans het buitenland te behouden en te vergroten. Tevens om een ​​veelvoud van allerlei toevoegingen te voorkomen (dat wil zeggen iedere opleiding zigen eigen specificatie) heeft de Vereniging Hogescholen in Nederland geadviseerd uit te gaan van een beertkt aantal specificaties per domein. Hierbij est een domein een samenstel van opleidingen die zowel qua inhoud als qua werkveld veel verwantschap hebben (bijvoorbeeld de opleiding commercial economie en opleiding small business). Eveneens raadt de Vereniging Hogescholen hierbij aan de international convenencies te volgen, dat wil zeggen het gebruik van specificaties en graden die internationaal herkenbaar zijn en vaak toegepast worden (bijvoorbeeld bachelier en ingénierie de bachelier en administration des affaires). Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op grond van deze adviezen de volgende domeinspecificaties toegewezen voor ieder type baccalauréat professionnel: