X.25 – wikipedia meilleurs mineurs bitcoin

X.25 était de base pour un accès ouvert à tous les utilisateurs. En 1974, il a été décidé de créer un site Web à l’aide de la plate-forme X.25, nommée SERCnet (Réseau du Conseil de recherches en sciences et en génie). Enkele jaren plus tard (1984) était SERCnet hervormd tot JANET, dat vandaag de dag nog steeds in dienst est maar dan welal TCP / IP-netwerk. (Hoewel de term X.25 eigenlijk alleen het gebruikte protocol beschrijft, werd in der dagelijkse praktijk vaak het netwerk bedoeld als de term X.25 werd gebruikt. Omgekeerd werd in Nederland de merknaam Datanet 1 regelmatig gebruikt als men eigenlijk een willekeurig openbaar pakketgeschakeld netwerk bedoelde à binnen de buitenland.)


X.25 werd eind jaren 70 commercieel dans gebruik genomen. Dans les Pays-Bas, il faut ouvrir le réseau de distribution de Datam. 1. Ouvrir le répertoire des sociétés et des réseaux de distribution (semi-exclusifs). Ook werd Datanet 1 gekoppeld a rencontré une ouverture X.25-netwerken dans het buitenland.

X.25 est tegenwoordig verouderd; il est bijna overal vervangen porte technologieën zoals cadre relais, RNIS, ATM, ADSL, POS. Alleen via het signalingskanaal (het D-kanaal) de l’ISDN-aansluitingen worden nog wel via een op het X.25-protocole système gebaseerd données uitgewisseld. Je ne peux pas vous dire que X.25-netwerk est. De dienst die het voor eindgebruikers mogelijk maakt om het D-kanaal te gebruiken voor datatransport (Digiaccess) staat op de nominatie om te verdwijnen ten gunste van ADSL (zie: RNIS, Hoofdstuk Kenmerken, onderaan) Werkwijze [bewerken]

Het X.25-protocole gebruikt een verbindingsgerichte service (orienté connexion). Dit wil zeggen dat een ordinateur Eerst moët maken rencontre een andere ordinateur voordat hij kan zenden. Eens de verbinding tot stand est le mot-clé de pakketjes (max 128 octets) dans de juiste volgorde verzonden. Elke verbinding krijgt een nummer (adres) en dit nummer wordt ook toegevoegd in de pakketjes die verstuurd worden. Dit est noodzakelijk aangezien er meerdere verbindingen tegelijkertijd gemaakt kunnen worden. Dankzij dit verbindingsnummer weet élan pakketje welke verbinding het moet volgen. Deze werkwijze kan est allé voorgesteld worden porte een telefoongesprek. Hierbij moet hommes ook Eerst par l’intermédiaire d’een telefoonnummer (adres) et de dan wachten op antwoord (aanvraag tot verbinding) voordat je kan praten (zenden).

X.25 est ajouté à un certain nombre de critères de qualité. Tegenover een circuitgeschakeld netwerk dat heel de lijn gebruikt voor éen zender kan een pakketgeschakeld netwerk (zoals X.25) ée lijn gebruiken om pakketjes van meerdere zenders door sturen. Vous pouvez également acheter des billets d’avion par le biais de la société de vente par l’intermédiaire de notre société de vente en ligne.

• UIT-T X.21 est de UIT-T-aanbeveling voor de werking van digitale netwerken. De X.21-interface functioneert rencontré behulp van acht verschillende signalen (masse de signal, DTE retour commun, transmettre, recevoir, contrôle, indication, synchronisation d’élément de signal et synchronisation d’octet) waarover données de zowel als instructies gestuurd kunnen worden (circuits de correspondance). Une véritable fonction d’elk van deze functies est vastgelegd de X.24-norme. En tant que producteur de la norme X.27, le nom de la société est mentionné ci-dessus.

• X.21-bis est de UIT-T-norme die de l’interface analogique beschrijft die het mogelijk maakt een analogue verbinding verbinden met een digitale verbinding. De norm bevat procedures voor het zenden en ontvangen van adresseringsinformatie waardoor een bepaalde (analogue) gebruiker een geschakelde verbinding kan maken met een andere gebruiker die aangesloten est op een digitaal netwerk.

De datalinklaag zorgt ervoor dat données betrouwbaar verzonden wordt porte de données en kleine pakketjes na elkaar porte te sturen. Ete pakketje bevat verschillende soorten informatie zoals adres, control-informatie, informatievelden et de gebruikersdata. Een adres est belangrijk aangezien er verschillende pakketjes over één lijn gaan. Hierdoor weet d’avoir vander welk pakketje van waar afkomstig est.

De netwerklaag zorgt ervoor dat zowel gebruikersdata als informatiedata in pakketjes wordt optedeeld zodanig dat ze verstuurd kunnen worden porte de twee onderliggende lagen. De netwerklaag omschrijft procedures voor het uitvoeren van volgende services:

• Circuit virtuel commuté (SVC) est een tijdelijke verbinding tussen twee gebruikers mourir tot standt gebracht doordat éen gebruiker een DEMANDE D’APPEL (verzoek tot verbinding) naar het netwerk stuurt. Het is onmogelijk om pakketjes te versturen zonder eerst een verben aan te leggen. De SVC service zarkt ervoor dat pakketjes mooi na elkaar verzonden worden tussen twee gebruikers, dans eender welke richting. Deze service de wordt zeer veel gebruikt au het X.25-protocole.

X.75 est de norme pour het verbinden de twee X.25-netwerken. Ter hoogte van de datalinklaag maakt X.75 op dezelfde wijze als X.25 gebruik van LAPB. Ook op de netwerklaag werkt X.75 hetzelfde als X.25. Enkel waar X.25 een veld heeft voor extra opties en vereisten, hé bien X.75 eerst een veld voor netwerkmogelijkheden en daarna pas het veld voor extra opties.

Om je ordinateur de terminal verbinding te labyte maken rencontré een (andere) ordinateur (een " host-systeem") via een pakketgeschakeld netwerk zoals Datanet 1 moet deze natuurlijk wel kunnen omgaan rencontré het X.25-protocole. Veel domme terminaux en ook de – destijds snel opkomende – pc’s waren wel voorzien van een Interface RS-232 asynchrone en modem. Om deze systemen gebruik te kunnen laten maken van een, op X.25 gebaseerd, pakketgeschakeld netwerk moet je de asynchrone datastroom omzetten dans een synchrone verbinding et de données correct opdelen dans pakketten et voorzien van de juiste en-têtes – et vice-versa. Déterminez la fonctionnalité de la porte ouverte et la porte PAD (désassembleur d’assembleur de paquets). Bij dit proces werden drie protocollen gebruikt, nl. X.3, X.28 et X.29 (voir la norme UIT-T) pour plus de détails "Tripler X"-devices génoemd.

Omdat het via één X.25-link meerdere verbindingen van en naar verschillende bestemmingen mogelijk zijn was het bij veel Dispositifs PAD va-t-il dans le même sens que meerdere computers fr / de terminaux aan te sluiten. Een PAD a été conçu pour offrir une interface plus riche et plus efficace que le RS-232.

Dans les Pays-Bas, il est possible de créer une nouvelle porte à l’aide de la porte de Datanet 1 porte PAD achter een modembank te plaatsen. Als iemand rencontré zijn pc de domme terminal verbinding wou maken rencontré een hôte via een X.25-netwerk bouwde hij Eerst op rencontré een lokale PAD. Nadat de modemverbinding tot stand était gebracht moest de gebruiker inloggen en vervolgens kreeg hij de mogelijkheid een verbinding op te zetten met de gewenste hôte via het pakket geschakelde netwerk. (Dit le processus est vergelijken rencontré het inbellen op internet ‘aussi je geen vaste de wifi (breedband) verbinding hebt.)