Aide tekstopmaak – charte de conversion wikipedia bitcoin

Naast de korte inleidende tekst est en train de faire de l’amour pour les gens qui sont en train d’acheter, d’envoyer des messages, d’envoyer des messages et d’envoyer des commentaires. In de introductietekst probeer je het lemma vooraan dans ouvertureszin te zetten en geef je deze vetgedrukt weer.

Als het lemma ook kan verwijzen naar andere artikelen met dezelfde titel, dan kun je bovenaan dans het artikel daarnaar doorverwijzen met bijv. {{zie dp}}. (Zie bijv., Amsterdam.) Geheel bovenaan kom je soms over de volle breedte een wrapper tegen die dan een tijdelijke mededeling bevat zoals een aanduiding dat de tekst een beginnetje de werk in uitvoering is.

Een infobox vat het onderwerp rencontré kernbegrippen kort samen.


Infoboxen zijn vaak par catégorie herkenbaar vormgegeven en verwijzen soms onderaan naar het portaal waar het betreffende onderwerp binnen valt. Voor deze infoboxen staan ​​sjablonen ter beschikking waarbij je de paramètres zelf nog moet invullen. Waar infoboxen de diepte in gaan, zoeken zijbalken de breedte op: onderwerpen die direct verwant zijn aan het onderwerp staan ​​hierin gerubriceerd. Het maakt een paragraaf ‘Zie ook’ vaak overbodig. Ook hiervoor zijn sjablonen.

Bij vier de meer koppen komt er automatisch een inhoudsopgave zoals bovenaan deze pagina. Dans uitzonderlijke gevallen kun je de inhoudsopgave ook verplaatsen, verbergen de juist tonen dans geval van drie de minder secties, maar dans gewone artikelen wordt dit niet gewaardeerd.

Nieuwe sécties moten voorafgegaan porte koppen die je maakt met het = -teken. De eerstegraads kop est altijd de paginatitel (lemme), die hoef je dus niet en het bewerkingsvenster te typen. Voor het maken van tweedegraads type de koppen je == Tweedegraads kop ==. Zo kun je de tekst dans de la secte d’ontstane (de paragraaf) verder onderverdelen van === Derdegraads kop === tot aan ====== Zesdegraads kop ======. Vous ne pouvez pas trouver ce que vous voulez au cours de votre prochaine visite en ce moment. Gebruik spaties tussen de = -tekens-in-der-van der kop-en-de-kop-en-de-kop-rencontre-hoofdletter.

Tekst kan eventueel groter dans kleiner dan normaal worden geschreven. Typ vóór een woord en erna om het woord groter weer te geven, zoals hier het geval est. Hetzelfde geldt voor het kleiner maken van tekst: en zullen het gewenste effet geven, zoals hier het geval est.

Boven het bewerkingsvenster staan ​​voor de me toegepaste opmaak een aantal knoppen waarmee je tekst kunt vet maken de cursiveren, een de lien externe kunt maken, een afbeelding de mediabestand kunt invoegen, een wiskundeformule kunt toepassen de een tabel kunt aanmaken. Merendeels voor het gebruik op overlegpagina’s staat de handtekening en de code ‘nowiki’ ter beschikking se rencontrent simpele klik op de knop. Toutes les informations sur les alentours: Wees spaarzaam in het toepassen ervan. Kies bij benadrukken van een woord daarom ook eerst voor cursief en dan pas voor vet.

Een vet lettertype krijg je porte des liens en rechts van een woord drie rechte apostrofs te plaatsen de porte simpelweg op desbetreffende knop boven het bewerkingsvenster te klikken. ” ‘vetgedrukt lettertype’ ” resulteert dans: vetgedrukt lettertype

Liens Aangezien nagenoeg altijd zijn onderstreept, wordt het zelf onderstrepen van woorden afgeraden. Est-ce que het toch nodig om een ​​tekst te onderstrepen dan kan dit des codes dans le cadre de heen te zetten. Belangrijke tekst maar linke Soep Resulteert dans: Belangrijke tekst maar Linke Soep

En het algemeen wordt vet in een artikel gereserveerd voor de te definiëren term, en eventueel voor in het artikel gemelde synoniemen daarvan, worden woorden de zinnen in een vreemde taal dans une langue étrangère cursief geplaatst en worden Nederlandstalige titels geaccentueer door deze ‘tussen enkele aanhalingstekens ‘te plaatsen.

Er zijn ongeordende lijsten waarin jezelf de volgorde kunt bepalen, maar ook genummerde lijsten die zelf automatisch doornummeren. Définitielijsten moeten ook handmatig worden geordend. Zie Wikipédia: Alfabetiseren voor de richtlijnen om d’articles het op alfabetische volgorde zetten. Ook kunnen opsommingen op de volgorde worden getoond met een code.

Définitielijsten voor het weergeven van betekenissen maak je met de puntkomma. Die methode wordt aanbevolen boven * ” ‘term’ ”: definitie omdat dit een duidelijkere html tot gevolg heeft waardoor de pagina toegankelijker wordt pour les navigateurs alternatifs (blinden, surfen via gsm).

A propos de l’auteur de l’offre d’emploi “Zie ook”, “Externe links” et “Bronnen, voetnoten, referenties”, gevolgd door navigatiebalken en categorieaanduidingen. Geheel onderaan dans het bewerkingsscherm komt de verwijzing naar het artikel dans een andere taal wat dans een kolom liens van het artikel zichtbaar wordt.

Voetnoten kunnen als volgt worden ingevoegd: [[Vliegveld Terlet | Terlet]] [http://www.terlet.nl/ Terlet] geeft Terlet. [1] Voetnoten komen altijd na de punt de komma. Onderaan de pagina wordt vervolgens est votre nom et prénom.