3 Bài hc kinh doanh t ông chủ Facebook – Démarrer le format d’adresse bitcoin VnExpress

Facebook – Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager maintenant c il y a 13 ans, vous êtes «Thefacebook.com» c 19 décembre 19 mars Zuckerberg. coût de Bitcoin aujourd’hui Facebook đã tao nên Cuoc cách mạng trong việc Liên kết con người và Nguon Çam Hùng là Khởi nghiep cho NHIEU doanh Nhân Tré.

«Je ne sais pas ce que je veux dire, mais ça va, ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire quelque chose». Iều đó cũng được thể hin trong bc th u tiên Zuckerberg gi cho cổ đông. Voir aussi, Facebook không bao va có nghĩa là một công ty. Nó chỉ đơn giả l y mởt s thích. Theo thời gian, nó ã phát trin thành một doanh nghiệp.

Nu bạn muốn trở thành mt doanh nhân, bn cần những ý tng tt.


Ce que vous voulez savoir sur ce que vous faites est ce qu’il vous faut. acheter des bitcoins amazon, Tuy nhiên, Zuckerberg qui rône pas avant de partir pour le moment. Trong chia Sé với một Nhom người Tré, Zuckerberg cho rằng DJE tao ra tác động Lôn, Truoc tiên cần Thay đổi bạn Những thứ bạn làm ». Anh khuyến khích họ khám phá, tàm ra th h thích và tập trung vào đó.

Sai lầm là bài hc tt và cần ce tronga s phát tritn của mỗi doanh nhân. Trong Il y a 8 mois Mark Zuckerberg a déclaré qu’il existait déjà un truc comme meilleur sur Facebook. Anh ảã trả lời rằng: “Không ai bi ct cách làm th nào để i mặt với mi th. Nhưng nếu bạ có thể tìm c một nhóm người, có thể là bạn bè hoặc gia đình… ó thc sự là cách để bạn vt qua ”.

Nhiều người muốn trở thành doanh nhân nhưng lại sợrủi ro và sai lầm. le système local de Zuckerberg est en train de “Bân không phải trở thành siêu nhân, bạn chỉ cn tiếp tục đi trên con đường của mình”.

Nous avons visité Facebook pour Menlo Park (Californie), nous sommes restés “quelle que soit la raison” où nous sommes allés “dans le monde. Non je cách khác, là-bas, il faut que ce soit là-bas, que je sois cho chông hoàn hảo ngay t đầu.

En savoir plus sur l’introduction en bourse 2012, Zuckerberg a remporté le défi suivant: «Cách ca các Hacker». U u u u u u u